Kurumsal

Yarışma Hakkında

Neden bu yarışma?

Türkiye’de hali hazırda eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı resmi rakamlarla 150.000 kişidir. Ülkemizin 2023 hedefi ve misyonu doğrultusunda uluslararası öğrenci sayısının 350.000 olması beklenmekte ve bu ciddi artışla birlikte uluslararası öğrencilerin ihtiyaçları da artmaktadır. Eğitim, kültür, sağlık, spor, sosyal yaşam vb birçok alanda ihtiyaçları bulunan uluslararası öğrenciler kültürel ve sosyal çevreye adaptasyonda da zaman zaman problem yaşamaktadırlar. Bu bağlamda UDEF Olarak 3 kategoride başvuru aldığımız “Benim Ülkem Türkiye” yarışmamız ile öğrencilerimizin fikirlerini sanatları ile buluşturarak kendilerini ifade etmelerine vesile olduk. Başarılı geçen organizasyonlarımız, kamuoyu ve uluslararası öğrencilerimizin talepleri neticesinde bu organizasyonu gelenekselleştirerek sürekli hale getirdik. Her yıl farklı bir tema ışığında fikirlerini sanatları ile birleştiren Türkiye’nin misafiri binlerce uluslararası öğrencinin fikir dünyasına bu yıl “Barış” temasını sunuyoruz. Bunun yanında 12.Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri kapsamında dile getirdiğimiz “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganının Kısa Film, Şiir ve Hikâye kategorilerinde “Barış” temalı eserlerle taçlandırılmasını temenni ediyoruz.

Yarışmanın başlıca amaçları nelerdir?

Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Türkiye hakkındaki düşüncelerini ortaya koymalarına fırsat sağlamak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin becerilerini ortaya koymalarını sağlamak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin organizasyon becerisini arttırmak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kültürel etkinliklerine katkıda bulunmak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin farkındalığını arttırmak. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrenci hareketliliğini arttırabilmek.

Yarışma Hakkında

Why this competition?

Official number of students currently studying in Turkey is 150.000. The number of international students is expected to reach 350.000. This is in line with 2023 target and mission of our country. In parallel to this, the needs of international students will thereby continue increasing too. International students who have needs in areas such as education, culture, health, sport, social life etc. sometimes have adaptation problems. In this context, as UDEF we provide an opportunity to students to combine their ideas with their arts to express themselves by “Benim Ülkem Türkiye” (My Country Turkey) competition where applications are done in 3 categories. Thanks to successful past organizations and demand of international students on the competition, this has become a tradition. We kindly present the “Peace” theme in this year to the world of ideas of thousands of international students who combined their ideas with art. Moreover, we hope that with our slogan “For a just world from east to west” which has been expressed within the scope of the 12th International Student Gathering activities will be added to works in the categories of Short Film, Poetry and Story under the theme “Peace”.Official number of students currently studying in Turkey is 150.000. The number of international students is expected to reach 350.000. This is in line with 2023 target and mission of our country. In parallel to this, the needs of international students will thereby continue increasing too. International students who have needs in areas such as education, culture, health, sport, social life etc. sometimes have adaptation problems. In this context, as UDEF we provide an opportunity to students to combine their ideas with their arts to express themselves by “Benim Ülkem Türkiye” (My Country Turkey) competition where applications are done in 3 categories. Thanks to successful past organizations and demand of international students on the competition, this has become a tradition. We kindly present the “Peace” theme in this year to the world of ideas of thousands of international students who combined their ideas with art. Moreover, we hope that with our slogan “For a just world from east to west” which has been expressed within the scope of the 12th International Student Gathering activities will be added to works in the categories of Short Film, Poetry and Story under the theme “Peace”.

What are the main purposes of the competition?

To provide an opportunity to international students who study in Turkey to express their ideas about Turkey. To provide an opportunity to international students who study in Turkey to exhibit their skills. To increase organizational skills of international students who study in Turkey. To contribute to the social lives of international students’ who study in Turkey. To contribute to the cultural activities of international students’ who study in Turkey. To increase the awareness of international students’ who study in Turkey. To increase international student movement in Turkey.